ongecensureerde politiekUw waakhond in het parlementDoor Jean-Marie Dedecker
Recente
Blog

Home

Kamerlijst 2014

Kamerlijst 2014

Regels worden pas gerespecteerd als ze logisch en rechtvaardig zijn.

24/04

Zonder mobiliteit is er geen economische groei. Maar ieder jaar staan we met zijn allen miljoenen uren in de file, ten koste van de economie en het milieu. Door mijn job als vertegenwoordigster ken ik het fileprobleem maar al te goed, niks die meer frustrerend is om kostbare tijd te verliezen, te laat komen op je afspraken enz.

Lees meer
Regels worden pas gerespecteerd als ze logisch en rechtvaardig zijn.

Jean Marie Dedecker Enkel wie bijdraagt tot onze sociale zekerheid heeft er recht op

23/04

Ons sociaal systeem is te laks. Er bestaat nog altijd een wet die toelaat dat een Turk die hier één dag gewerkt heeft, voor de rest van zijn leven mag stempelen. Die wet moet worden afgeschaft. Als een zelfstandige failliet gaat, moet hij twee jaar werken om een werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen. Migranten vullen de gaatjes op van jobs die mensen van bij ons niet meer willen doen. Maar profitariaat kan niet. Wie kan werken, die moet werken. Wie niet kan werken, moeten we helpen. Maar wie niet wil werken, moeten we straffen."

Lees meer

10 punten programma 25 mei 2014

25/03

Lijst Dedecker laat zich leiden door het gezond verstand en zet zich in voor een bestuur dat door de mensen als logisch en rechtvaardig wordt beschouwd. Daarom houdt ze altijd rekening met wat er leeft bij de Vlaamse bevolking en ziet ze scherp toe op het correcte bestuur door haar overheden en leiders.

 Lijst Dedecker komt op voor alle mensen in Vlaanderen, ongeacht hun maatschappelijke rang,  afkomst of levensbeschouwing en pleit voor het absolute recht op vrije meningsuiting. Voor Lijst Dedecker zijn Kerk en Staat volstrekt gescheiden.

Lijst Dedecker komt op voor zelfbestuur in Vlaanderen met België als het kan, zonder België als het moet. Voor zelfbestuur is fiscale autonomie een grondvoorwaarde.

 Voor Lijst Dedecker past Vlaanderen in een Europa dat opkomt voor zijn westerse waarden en vrijheden, met respect voor de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat.  Dat staat diametraal tegenover  overdreven Europese betutteling en belastingdrift.  

 Lijst Dedecker wil dat het beleid zo dicht mogelijk bij de mensen wordt georganiseerd. Daarom moet Vlaanderen zelf zijn inkomsten bepalen en innen, over zijn uitgaven beslissen, autonoom zijn bestuursstructuren vastleggen en controleren, en de Vlaamse bevolking op verscheidene bestuursniveaus via referenda directe inspraak verlenen.

Lees meer
10 punten programma 25 mei 2014

SDVO: Duurzame visserij of dure stichting?

SDVO: Duurzame visserij of dure stichting?
24/04

In het Staatsblad van 2 april 2014 wordt opmerkelijk snel een  gevolg gegeven aan het verzoek van Jean-Marie Dedecker uit 2006, om  naar het Zeevisserijfonds een regeringscommissaris te sturen, en van daaruit toezicht te houden op de vzw SDVO, de intussen beruchte 'Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling', die door het fonds wordt gesubsidieerd. Het KB van 23 maart 2014 omvat zowel de benoeming van een regeringscommissaris als van een plaatsvervangend regeringscommissaris, maar de invulling van de benoemingen laat nog op zich wachten.

Lees meer

Belastinggeld voor luchtkastelen: Hoe de PS het vel van Vande Lanotte zal redden

15/03

INLEIDING: In West-Vlaanderen dreigt een nieuwe Arco-affaire, of liever een nieuw Lernout & Hauspie: de coöperatieve vennootschap Groenkracht. 4.500 goedgelovige spaarders hebben samen bijna 17 miljoen euro belegd in Electrawinds, het luchtkasteel van Noordzeekeizer Johan Vande Lanotte. Door gigantisch wanbeheer staat dat op kantelen, en dreigen 4500 mensen alles kwijt te spelen. Een financiële en (voor Vande Lanotte) electorale ramp dreigt. Vandaar dat de Waalse P.S., via Intercommunale Tecteo, tegen elke prijs de boel nu moet komen redden. Dit is het verhaal van hoe ons belastinggeld verdwijnt in de Noordzee, in de mist van rode corruptie.

Groenkracht: van coöperatieve tot groen Arco

Socialistische solidariteit met belastinggeld stopt niet bij de taalgrens. Dat blijkt telkens opnieuw in België en zo ook in het onwaarschijnlijke verhaal van CVBA Groenkracht.  Deze coöperatieve vennootschap werd op 4 maart 2004 opgericht door de gebroeders Paul & Luc Desender (en zijn vennootschap LDS) samen met een aantal van hun managers bij Electrawinds. Dat Oostends "groene energiebedrijf" maakt het laatste decennium een enorme opgang met allerlei investeringen in stroomproductie, mét een hele reeks kapitaalsinjecties vanuit de overheid.

En bij Groenkracht duikt een hele stoet managers van Electrawinds op: Peter Goderis, Filip Dewulf en Jürgen Ackaert, verder nog de gewezen boekhouder van het Brugs Motorenbedrijf Georges Van Den Bussche, evenals Paul Merlevede, die zichzelf zelfstandig geldstroomanalist noemt.     

Lees meer

Boudewijn Bouckaert: Scholengemeenschap op 6 jaar houden!

18/02

Het onderwijsdecreet XXIV beoogt dat de huidige scholengemeenschappen, die normaal gezien voor een duur van zes jaar worden gevormd, na drie jaar ophouden te bestaan. In het gemeentelijke onderwijs, het gemeenschapsonderwijs als bij de vakorganisaties van het onderwijs, is hierover terecht veel beroering ontstaan. Binnen drie jaar, wanneer de scholengemeenschappen worden ontbonden, wordt het gemeentelijk onderwijs door deze operatie immers bijzonder kwetsbaar waardoor, volgens Vlaams volksvertegenwoordiger en Voorzitter van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen Boudewijn Bouckaert, de afbraak van ons gemeentelijk onderwijs dreigt. Hij eist dan ook dat deze maatregel wordt herzien via een amendement op het onderwijsdecreet  XXIV.

Lees meer

Peter Reekmans meest actieve Vlaams parlementslid

Peter Reekmans meest actieve Vlaams parlementslid
25/03

Burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (LDD) mag zich het meest actieve lid van de bijna afgelopen legislatuur in het Vlaams parlement noemen. Dat berekenden Zewerkenvoorjou.be en de Universiteit Antwerpen. Reekmans nam in totaal 1.992 initiatieven, dat zijn er gemiddeld 35 per maand. "Een erkenning voor mijn harde werk", zegt Reekmans.

Peter Reekmans heeft twee verklaringen voor zijn status van 'tussenkomstkampioen'. "Eerst en vooral zijn er de vele streekdossiers, waarvoor ik me heb ingezet", zegt hij. "Daarnaast ben ik actief in meerdere commissies én ben ik fractievoorzitter voor LDD in het Vlaams Parlement. Dat leidt uiteraard allemaal tot veel vragen." De tussenkomsten vloeien volgens Reekmans ook voort uit zijn zitdagen. "Elke week krijg ik een dertigtal mensen op bezoek", zegt Reekmans. "Op jaarbasis zijn er dat bijna 1.500. Over veel vragen van hen neem ik parlementair initiatief. Door mijn vele tussenkomsten heb ik dus heel wat mensen kunnen helpen."

Lees meer